نمایش تعداد پست دسته بندی وردپرس

[short_link]

نمایش تعداد پست های دسته بندی های خاص

نمایش تعداد کل پست های یک دسته بندی خاص

نمایش تعداد کل پست های یک دسته بندی خاص

بوسیله اصافه کردن کدهای زیر به فایل فانکشن شما می تونید تعداد تمام پست های یک دسته بندی خاص یعنی تمام پست های اون دسته بندی به همراه پست های دسته بندی ها زیر دسته اون دسته بندی بعنی دسته بندی فرزند رو هم خواهید داشت

function wp_get_postcount($id) {
 //return count of post in category child of ID 15
 $count = 0;
 $taxonomy = 'category';
 $args = array('child_of' => $id);
 $tax_terms = get_terms($taxonomy,$args);
 foreach ($tax_terms as $tax_term) {
   if ($tax_term->parent == $id) {
      $count +=$tax_term->count;
   }
 }
 
 $category = get_category($id);
$parent_post_count = $category->category_count;
$count+=$parent_post_count;
 return $count;
}

 

(0) دیدگاه برای این پست ثبت شده
دیدگاه خود را بفرستید
 1. اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت می کند!
« اضافه کردن استایل مدیریت وردپرس به قالب
راهنمای ایجاد چایلد تم »
wefwegwegweg/wp-content/themes/future