رفع خطای Deprecated: _register_controls

[short_link]
برای رفع این خطا باید فایل functions.php در فولدر wp-includs باید ویرایش بشه

راهنمای رفع ارور

Deprecated: _register_controls is deprecated since version 3.1.0! Use Elementor\Controls_Stack::register_controls() instead

برای رفع این ارور این خط باید ویرایش بشه و مقدار اون از true به false تغییر پیدا کنه

 function.php file 
to the line 5316, above ON 5305 THERE IS 

    if ( WP_DEBUG && apply_filters( 'deprecated_function_trigger_error', true )
(0) دیدگاه برای این پست ثبت شده
دیدگاه خود را بفرستید
  1. اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت می کند!
« رفع خطای Elementor\Scheme_Color not found
حذف پیامک از طریق وب سرویس ملی پیامک »
wefwegwegweg/wp-content/themes/future