سفارشی سازی لینک محصولات ووکامرس در لوپ آرشیو

[short_link]
برای تغییر دادن لینک و سفارشی کردن لینک محصولات در لوپ های صفحات آرشیو دسته بندی و یا نتیجه جستجو می تونیم از این کد استفاده کنیم

کد مورد نیاز برای ویرایش لینک محصولات ووکامرس


add_filter( 'woocommerce_loop_add_to_cart_link', 'ts_link_external_product_page', 16, 3 );
function ts_link_external_product_page( $button, $product, $args ) {
 $url = $product->add_to_cart_url();

 if ( 'external' === $product->get_type() ) {
  $url = $product->get_permalink();
 }

  return sprintf( '<a href="%s" data-quantity="%s" class="%s" %s>%s</a>',
  esc_url( $url ),
  esc_attr( isset( $args['quantity'] ) ? $args['quantity'] : 1 ),
  esc_attr( isset( $args['class'] ) ? $args['class'] : 'button' ),
  isset( $args['attributes'] ) ? wc_implode_html_attributes( $args['attributes'] ) : '',
  esc_html( $product->add_to_cart_text() )
 );
}
(0) دیدگاه برای این پست ثبت شده
دیدگاه خود را بفرستید
 1. اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت می کند!
« هوک های صفحه محصول ووکامرس
دکمه سفارشی برای محصولات خارجی در ووکامرس »
wefwegwegweg/wp-content/themes/future