فایل wp-config وردپرس بدون کامنت ها

[short_link]
فایل وی پی کانفیگ در وردپرس کار اطلاعات مروبط به اتصال به دیتابیس ، پرفیکس جداول دیتابیس و فعالسازی دباگ وردپرس و موارد دیگه رو شامل میشه . یه سری کامنت برای هر قسمت داره که شاید بعضی وقتا لازم نباشه و اگر نیاز به ویرایش و یا مرور کدها باشه کمی کار رو سخت می کنه .

این کد ساده و بدون کامنت وی پی کانفیگ هست که می تونید جایگزین فایل پیش فرض کنید . فقط کامنت هاش حذف شده .
برای راحتی کار فعال سازی دباگ وردپرس به ابتدای فایل اضافه شده و فقط کافیه هر مورد رو از کامنت دربیارید تا فعال بشه

 

<?php
define( 'WP_DEBUG', true );
//define( 'WP_DEBUG', false );
define('WP_POST_REVISIONS', false);
define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false );
define( 'DB_NAME', '' );
define( 'DB_USER', '' );
define( 'DB_PASSWORD', '' );
define( 'DB_HOST', 'localhost' );
define( 'DB_CHARSET', 'utf8' );
define( 'DB_COLLATE', '' );
define( 'AUTH_KEY',     'put your unique phrase here' );
define( 'SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here' );
define( 'LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here' );
define( 'NONCE_KEY',    'put your unique phrase here' );
define( 'AUTH_SALT',    'put your unique phrase here' );
define( 'SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here' );
define( 'LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here' );
define( 'NONCE_SALT',    'put your unique phrase here' );
$table_prefix = 'wk_';
if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
	define( 'ABSPATH', __DIR__ . '/' );
}
require_once ABSPATH . 'wp-settings.php';
(0) دیدگاه برای این پست ثبت شده
دیدگاه خود را بفرستید
 1. اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت می کند!
« بررسی عملکرد وب سایت
نمایش پست های بر اساس چند متاپست »
wefwegwegweg/wp-content/themes/future