لیست محصولات مشابه در ووکامرس بر اساس دسته بندی

[short_link]

راهنمای نمایش لیست محصولات مشابه در ووکامرس بر اساس دسته بندی

دریافت و نمایش لیست مصحولات بر اساس آخرین ساب کتگوری در یک وب سایت ووکامرسی

برای نمایش محصولات در همون ساب کتگوری که هستیم و نه همه محصولات دسته بندی والد می تونیم از این کد استفاده کنیم .

نمایش محصولات دسته بندی خاص

نمایش محصولات دسته بندی خاص

 

این کد تمام محصولاتی رو که در این دسته بندی قرار داره رو نمایش میده و برای فروشگاه هایی که می خوان که تمام محصولاتی که در دسته بندی فعلی هست رو نشون بده مناسب هست.

 

add_filter( 'woocommerce_related_products', 'woocommerce_get_direct_related_products' );
function woocommerce_get_direct_related_products($args) {
  global $woocommerce, $product;

  // Related products are found from category
  $cats_array = array(0);

  // Get categories
  $terms = wp_get_post_terms( $product->id, 'product_cat' );
  //Select only the category which doesn't have any children
  foreach ( $terms as $term ) {
    $children = get_term_children( $term->term_id, 'product_cat' );
    if ( !sizeof( $children ) )
      $cats_array[] = $term->term_id;
  }
//print_r( $cats_array);

$cats_k = end($cats_array); // Returns latest value in $array, setting the internal pointer to the last element 
//print_r($cats_k );

  // Don't bother if none are set
  //if ( sizeof( $cats_array ) == 1 ) return $args;


  // Meta query
  $meta_query = array();
  $meta_query[] = $woocommerce->query->visibility_meta_query();
  $meta_query[] = $woocommerce->query->stock_status_meta_query();

  $limit = -1;

  $post_ids = get_posts(array(
    'orderby'    => 'rand',
    'posts_per_page'=> $limit,
    'post_type'   => 'product',
    // 'fields'    => 'ids',
    // 'meta_query'  => $meta_query,
    'post__not_in' => array( $product->get_id() ), //this is the way i remove current prod xd
    'tax_query' => array(
      array(
        'taxonomy' => 'product_cat',
        'field'   => 'id',
        'terms'   => $cats_k,
              ),
    ),
  ));


$args=array();
  foreach ( $post_ids as $postk ){
  $kid=$postk->ID;
  $args[]=$kid;   
}

   return $args;
reset($cats_k); // Don't forget to reset the pointer!!!
}


 

(0) دیدگاه برای این پست ثبت شده
دیدگاه خود را بفرستید
 1. اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت می کند!
« راهنمای نوشتن لوپ پست ها در وردپرس
اضافه کردن ابعاد جدید برای تصاویر آپلود شده »
wefwegwegweg/wp-content/themes/future