کد نمایش تعداد موجودی کالا در ووکامرس

[short_link]

کد نمایش تعداد موجودی در ووکامرس برای اینکه بدونیم دقیقا چه تعداد موجودی داریم و یا پیام خاصی رو نمایش بدیم

برای نمایش تعداد موجودی یک کالا در ووکامرس می تونیم از کد زیر استفاده کنیم . یعنی با داشتن آی دی یک محصول و یا در یک لوپ با گرفتن آی دی اون محصول ،تعداد موجودی اون محصول رو نمایش بدیم. همینطور می تونیم تعریف کنیم که اگر موجودی انبار از یک حدی کمتر شد یه پیامک و یا ایمیل برای ما ارسال بشه و یا اینکه برای کاربر یک پیام خاصی نمایش داده بشه مثلا چیزی که در دی جی کالا نمایش داده میشه مثلا 2 عدد از این کالا باقی مونده و بازدید کننده رو تشویق به خرید کرد

$product_id = 1100;
$product = wc_get_product($product_id);
echo $product->get_stock_quantity();

و یا

$stock = get_post_meta( $post->ID, '_stock', true );

همینطور می تونیم از فانکشن زیر استفاده کنیم ک دقیقا همین کار بالا رو انجام میده :

function wc_get_variable_product_stock_quantity( $output = 'raw', $product_id = 0 ){
    global $wpdb, $product;

    // Get the product ID (can be defined)
    $product_id = $product_id > 0 ? $product_id : get_the_id();

    // Check and get the instance of the WC_Product Object
    $product = is_a( $product, 'WC_Product' ) ? $product : wc_get_product($product_id);
    // Get the stock quantity sum of all product variations (children)
    $stock_quantity = $wpdb->get_var("
      SELECT SUM(pm.meta_value)
      FROM {$wpdb->prefix}posts as p
      JOIN {$wpdb->prefix}postmeta as pm ON p.ID = pm.post_id
      WHERE p.post_type = 'product_variation'
      AND p.post_status = 'publish'
      AND p.post_parent = '$product_id'
      AND pm.meta_key = '_stock'
      AND pm.meta_value IS NOT NULL
    ");  
    return $stock_quantity;
  }


// Update stock totals for parent product when order status changes to completed...
function mysite_woocommerce_order_status_completed( $order_id ) {

  // For each item in the order, calculate the total stock quantity for all variations and write the total to the parent products's stock quantity
  $order = wc_get_order( $order_id );
  $order_id = $order->get_id();

  $log_txt = '';
  $items = $order->get_items();
  foreach($items as $k=>$val){   
    $product_id = $val[‘product_id’];
    $total_stock_quantity = wc_get_variable_product_stock_quantity( 'raw', $product_id );
    $log_txt .= 'Product ID:'.$val['product_id'].', Name: '.$val['name'].', Total Stock: '.$total_stock_quantity.'\n<br>';
    // Next: add code to write the stock total to the parent product
  }
}

add_action( 'woocommerce_order_status_completed', 'mysite_woocommerce_order_status_completed', 10, 1 );
(0) دیدگاه برای این پست ثبت شده
دیدگاه خود را بفرستید
 1. اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت می کند!
« اضافه کردن کاربر جدید و تفاوت wp_insert_user با wp_create_user
آپلود فایل با ای جکس ساده »
wefwegwegweg/wp-content/themes/future