نمایش لیست موضوعات و سفارشی سازی

[short_link]

راهنمای نمایش لیست موضوعات و سفارشی سازی در وردپرس

برای نمایش دسته بندی و یا همون موضوعات سایت و نمایش تعداد پست های هر دسته بندی و سایر اطلاعات می تونیم از کد زیر استفاده کنیم :

$arg= array(
    'child_of'      => 0,
    'current_category'  => 0,
    'depth'        => 0,
    'echo'        => 1,
    'exclude'       => '',
    'exclude_tree'    => '',
    'feed'        => '',
    'feed_image'     => '',
    'feed_type'      => '',
    'hide_empty'     => 1,
    'hide_title_if_empty' => false,
    'hierarchical'    => true,
    'order'        => 'ASC',
    'orderby'       => 'name',
    'separator'      => '<br />',
    'show_count'     => 0,
    'show_option_all'   => '',
    'show_option_none'  => __( 'No categories' ),
    'style'        => 'list',
    'taxonomy'      => 'category',
    'title_li'      => __( 'Categories' ),
    'use_desc_for_title' => 1,
  );
wp_list_categories($arg);

(0) دیدگاه برای این پست ثبت شده
دیدگاه خود را بفرستید
 1. اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت می کند!
« لیست دسته بندی یک پست تایپ خاص در وردپرس
راهنمای تعریف قالب برگه ها در وردپرس »
wefwegwegweg/wp-content/themes/future