پیوند یکتای سفارشی برای محصولات ووکامرس

[short_link]
برای اینکه یک پیوند یکتای سفارشی برای محصولات ووکامرس داشته باشیم می تونیم از توابع وردپرس برای این کار استفاده کنیم. توی بعضی از فروشگاه ها شاید نیاز باشه که آی دی محصول و همینطور دسته بندی محصول در پیوند یکتا وجود داشته باشه . برای این کار ما باید از طریق تابع آی دی محصول و نامک یا slug دسته بندی محصولات رو به پیوند یکتا اضافه کنیم .
 
 add_filter('post_type_link', 'product_type_permalink', 10, 4);
function product_type_permalink($post_link, $post, $leavename, $sample) {
  //If is custom post type "product"
  if ($post->post_type == 'product') {
    // Get current post object
    global $post;
    $post_id=$post->ID;

$term_obj_list = get_the_terms( $post_id, 'city_categories' );
$ad_city=$term_obj_list[0]->slug;


 $p_cat = get_the_terms( $post_id, 'product_cat' );
$ad_cat=$p_cat[0]->slug;

     $permalink = get_bloginfo('url').'/'.$ad_city.'/'.$ad_cat.'/'.$post_id;
 
     
  }
  return $permalink;
}
 
 add_action( 'init', 'wpse33551_rewrites_init' );

function wpse33551_rewrites_init(){
   add_rewrite_rule(
     '([^/]+)/([^/]+)/([0-9]+)?$',
    'index.php?post_type=product&p=$matches[3]',
    'top');
}


(0) دیدگاه برای این پست ثبت شده
دیدگاه خود را بفرستید
 1. اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت می کند!
« قالب برگه سفارشی در پلاگین
اعتبارسنجی کدملی با استفاده از php »
wefwegwegweg/wp-content/themes/future