ویژگی های کارآفرینان سنتی و کارآفرینان اجتماعی

 تصویر ویژگی های شخصیتی کارآفرینان سنتی و کارآفرینان اجتماعی

کارآفرینی اجتماعی از بسیاری جهات با کارآفرینی سنتی متفاوت است. یک راه کلیدی برای تشخیص کارآفرین سنتی از کارآفرین اجتماعی، هدفی است که او امیدوار است به آن دست یابد. در حالی که هدف کارآفرین سنتی ایجاد محصول، خدمات یا فرآیندی است که مصرف‌کننده برای آن هزینه پرداخت می‌کند، کارآفرین اجتماعی هدفش ایجاد محصول، خدمات یا فرآیندی است که جامعه از آن سود می‌برد. در اصل، هدف کارآفرینان سنتی ایجاد ارزش تجاری است، در حالی که هدف کارآفرینان اجتماعی ایجاد ارزش اجتماعی است.

در اینفوگرافی زیر به برخی ویژگی های شخصیتی کارآفرینان سنتی و اجتماعی اشاره شده است:

اینفوگرافی مقایسه ویژگی های شخصیتی کارآفرینان سنتی و کارآفرینان اجتماعی
اینفوگرافی مقایسه ویژگی های شخصیتی کارآفرینان سنتی و کارآفرینان اجتماعی

منبع: Young African Leaders Initiative

  1. اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت می کند!
« چطور کارآفرین شویم؟
نکاتی درباره جذب مشتری »