هزینه و ارزش

معمولا هزینه نامرتبط است. مردم به ارزش هر چیز توجه می‌کنند.

تولید یک نوشیدنی ۳۵ دلاری به اندازه‌ی یک بطری ۲۰۰ دلاری از نوشیدنی دیگر هزینه دارد.

برای نوشتن یکی از کتاب‌هایم یک سال و روزی ده ساعت زمان گذاشتم. یکی دیگر تنها سه هفته زمان برد. هر دو کتاب، قیمت‌‌شان یکسان است. آن کتابی که کمتر زمان برد، بسیار بیشتر به فروش رفت.

مشتریان شما اهمیت نمی‌دهند چقدر برای ایجاد یک محصول تلاش و هزینه کرده‌اید. آن‌ها تنها به مزیتی فکر می‌کنند که محصول شما برایشان ایجاد می‌کند.

 

« منحنی ربات؛ آینده کسب و کارتان را پیش بینی می کند
قبل از اینکه راه‌حل را بفروشیم، مشکل را بفروشیم »