میان‌برهایی که هر برنامه‌نویسی باید بدونه!

🔸️Reload

▫️Ctrl + Shift + F

جستجوی یکباره متن در همه فایل‌ها

 تصویر میان‌برهایی که هر برنامه‌نویسی باید بدونه!

Ctrl + Alt + R

🔸️حذف کلمه قبلی

Ctrl + Backspace

🔸️انتخاب کلمات (به صورت کلمه به کلمه)

Ctrl + Shift + Right Arrow

Ctrl + Shift + Left Arrow

🔸️کپی گرفتن از یک خط

Ctrl + Shift + D

🔸️جابجایی به ابتدا/انتهای فایل

برای رفتن به ابتدای خط: Ctrl + Home

برای رفتن به انتهای خط: Ctrl + End

🔸️با توجه به موقعیت cursor حروف انتخاب شده رو به چپ یا راست پیمایش می‌کنه و اجازه می‌ده حروف بیشتری رو انتخاب کنیم.

CTRL + LEFT/RIGHT ARROW KEY

🔸️حذف یک خط

Ctrl + X

🔸️پیدا کردن خطای بعدی

F2

🔸️به آخر خط پیش رو می‌ره

END KEY

🔸️به ابتدای خط می‌ره

HOME KEY

🔸️کل خط رو انتخاب می‌کنه (اگر cursor آخر خط باشد)

SHIFT + HOME

🔸️کل خط رو انتخاب می‌کنه (اگر cursor اول خط باشد)

SHIFT + END

🔸️کل کاراکتر‌های سند رو انتخاب می‌کنه

CTRL + A

 

[ لینک منبع ]

  1. اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت می کند!
« آموزش رفع خطای Compress components with gzip
چطور تمیز کد بزنیم »